Contact maken voordat er sprake is van problemen

26 september 2019

“Woningcorporaties zien overlast op alle vlakken toenemen”, kopt de Volkskrant op 26 september. In het artikel wordt beschreven dat het hierbij gaat om onder meer geluidsoverlast, vervuiling en agressief gedrag tegen buren. Woningcorporaties wijten deze toename voornamelijk aan huurders met psychische problemen, al dan niet gecombineerd met een alcohol- of drugsverslaving.

Uitholling van de zorg zou ervoor zorgen dat deze huurders langer zelfstandig wonen, zonder daarbij adequaat begeleid te worden. Een andere verklaring is dat door de toegenomen bevolkingsdichtheid mensen steeds dichter op elkaar wonen en hierdoor meer last van elkaar hebben. Geluidsoverlast kan bijvoorbeeld heel hinderlijk zijn.

Wat zou er gebeuren als je bijvoorbeeld, nog voordat er sprake is van enige vorm van overlast, contact zou maken met je buren, met de bewoners in je straat? Of als je direct met je buren in gesprek zou gaan als er mogelijk sprake is van (geluids)overlast? Zou je dan in goed overleg afspraken kunnen maken? Zou je misschien in het gesprek merken dat het met die buurman of buurvrouw eigenlijk niet zo goed gaat. En wat doe je dan? Zou je als medemens ondersteuning kunnen bieden en hoe doe je dat?

Zaken bespreekbaar maken kan helpend zijn. Benoemen wat je bij de ander ziet en wat het met jou doet, kan heel verhelderend en verbindend werken waardoor mogelijke verergering van problemen voorkomen kan worden. Ook kan het voor de ander een opluchting zijn om problemen met iemand te kunnen delen of een luisterend oor te vinden.

In de cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ (Mental Health First Aid) ligt de nadruk op contact maken. Contact maken van mens tot mens vanuit oprechte betrokkenheid. Vanuit die betrokkenheid dingen bespreekbaar maken en hoe je dat kunt doen staat centraal in de cursus. Je leert ook signalen herkennen van een aantal veelvoorkomende psychische aandoeningen en wat je kunt doen als iemand in een psychische crisis verkeert. Vroege onderkenning is belangrijk om verergering van problemen te voorkomen. Als burger kunnen we veel voor elkaar betekenen. MHFA kan je hierbij handvatten aanreiken.

Wil je ook een cursus volgen? Kijk hier voor het actuele cursusaanbod.

Doe mee aan de MHFA cursus Kennis. Inschatten. Handelen.

Vind je cursus