Coronavirus

19 maart 2020

In december 2019 startte in de regio Wuhan in China een uitbraak van een nieuw coronavirus (COVID-19). Inmiddels worden er wereldwijd maatregelen genomen om verdere verspreiding tegen te gaan.

MHFA Nederland adviseert cursisten om de richtlijnen van de overheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na te leven. Alle relevantie informatie over de genomen maatregelen kun je terugvinden op de website van het RIVM

MHFA-cursussen

Voor vragen over een cursus waarvoor je je hebt ingeschreven: neem contact op met de regiocoördinator MHFA in je eigen regio. Je kunt de contactgegevens van alle coördinatoren hier vinden.

Contact maken

MHFA gaat over contact maken. Ondanks de beperkingen in fysiek contact: laten we vooral ook contact houden met mensen die het psychisch moeilijk hebben. Zeker nu mensen mogelijk meer geïsoleerd moeten leven is een luisterend oor of hulp om boodschappen te doen of de hond uit te laten heel belangrijk.

Zoals minister-president Rutte het zo mooi verwoordde: “Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar.”

Doe mee aan de MHFA cursus Kennis. Inschatten. Handelen.

Vind je cursus