Hoe kan je iemand ondersteunen die, door de crisis veroorzaakt door COVID-19, mentale problemen heeft ontwikkeld?

28 april 2020

Deze richtlijnen zijn ontwikkeld om burgers in staat te stellen om eerste hulp te bieden aan iemand die mentale problemen ervaart door de wereldwijde COVID-19-crisis en de daaruit voortvloeiende isolatie.
De rol van een first-responder MHFA is om de persoon te ondersteunen tot er passende professionele hulp wordt ontvangen of de crisis is opgelost.
Een first-responder MHFA kan psychische aandoeningen niet diagnosticeren of therapie/ behandeling geven.

De COVID-19 pandemie heeft wereldwijd onze manier van leven voor de nabije toekomst veranderd. Terwijl velen ziek zijn geworden, zullen er nog meer symptomen van mentale problemen ervaren, zoals angstklachten. Mensen kunnen zich over veel dingen zorgen maken, bijvoorbeeld:

 • Gevreesd of daadwerkelijk verlies of ziekte, van zichzelf of van geliefden. Waaronder degenen bij wie ze nu niet kunnen zijn.
 • Verlies van werkgelegenheid, financiële problemen en angst voor voedseltekort.
 • Toegang tot de gezondheidszorg.
 • Geïsoleerd zijn in een onveilige omgeving.
 • Schrijnende berichten in de media.
 • Het ondersteunen van anderen die direct getroffen zijn door de crisis ten gevolge van Covid-19.
 • Kinderopvang moeten combineren met thuiswerken.
 • Geschrokken en bezorgde familieleden en vrienden.
 • Stress, veel mensen zijn kwetsbaar. Niet iedereen zal hetzelfde reageren. Zelfs iemand in een extreme situatie kan zich in een paar dagen of weken aanpassen aan de veranderingen. Sommige mensen voelen zich veerkrachtiger of ervaren een grotere nabijheid binnen hun omgeving. Anderen ontwikkelen een mentaal gezondheidsprobleem zoals bijvoorbeeld een depressie, of een posttraumatische stress stoornis of een probleem door middelengebruik.

HOE KAN IK IEMAND STEUNEN MET WIE IK SAMENWOON?
Veel mensen zullen het grootste deel van hun tijd thuis doorbrengen.

 • Stimuleer mensen om tijd te nemen en te ontspannen om wat mentale ruimte te creëren.
 • Bespreek goede coping-strategieën en probeer alcoholgebruik te vermijden.
 • Probeer kalm te blijven en geduldig te zijn.
 • Geef exacte informatie aan degenen die het willen weten.
 • Wees niet bang om toe te geven dat je niet weet wat je moet zeggen of gebrek aan kennis hebt.
 • Maak geen beloftes die je misschien niet na kunt komen, bijvoorbeeld: “Alles zal snel weer normaal zijn” of verzeker de persoon dat alles in orde komt.
 • Het kan goed zijn om de persoon aan te moedigen om iets nieuws te proberen of om een hobby op te pakken, ben hier echter niet dwingend in. Door bezig te zijn kunnen sommigen zich beter gaan voelen maar anderen zullen zich overweldigd voelen en ervaren dan rust als helpend.

WAT MOET IK ZEGGEN?
Vraag de persoon hoe hij/zij geholpen wil worden. Vertel de persoon over ondersteuning die beschikbaar is om hen te ondersteunen. Er zijn veel diensten online beschikbaar, via internet, videogesprek of telefoon.

Als de persoon wil praten, wees dan bereid om te luisteren. Wanneer jou dit stress of zorgen oplevert, zoek dan, samen met de persoon, iemand anders met wie degene kan praten.
Terugtrekken, prikkelbaar zijn en een slecht humeur kunnen reacties zijn op de zorgen over de COVID-19 pandemie, het ongemak van sociaal isolement of de druk van bijkomende verantwoordelijkheden. Probeer zorgzaam te zijn, zelfs als de persoon dit gedrag vertoont.

MOCHT DE PERSOON OP ZOEK ZIJN NAAR PROFESSIONELE HULP.
Sommige mensen zullen, op zijn minst, de komende maanden chronische stress ervaren. Dit kan de normale belastbaarheid en coping-mechanismen aantasten
Personen kunnen ook dusdanige mentale problemen ervaren dat ze met een professional willen praten of professionele hulp nodig hebben, nu of later.

De hele tijd erg overstuur zijn, nachtmerries of flashbacks hebben, moeite om over andere dingen na te denken en terugtrekken van geliefden zijn allemaal tekenen dat er professionele hulp nodig kan zijn. Een huisarts kan helpen bij het bepalen van de professionele hulp in betreffende situatie.

Download de gratis MHFA-app, beschikbaar voor Apple en Android.
In de app staan zowel de richtlijnen in relatie tot de crisis ten gevolge van COVID-19, waaronder “Hoe kan je iemand ondersteunen die, door de crisis veroorzaakt door COVID-19, mentale problemen heeft ontwikkeld?” als richtlijnen hoe te handelen bij diverse psychische problemen. Daarnaast kan je in de app ook een zelfscan doen: wat weet ik al over eerste hulp bij psychische problemen, vind je in de app telefoonnummers die je kunt bellen in crisissituaties en staan tips om het gesprek aan te gaan over mentale problemen.

Doe mee aan de MHFA cursus Kennis. Inschatten. Handelen.

Vind je cursus