Hoe kan je meer gevoelens van geluk ervaren?

8 mei 2020

De regering heeft de ‘routekaart’ met daarin de geleidelijke afbouw van de corona-maatregelen gepresenteerd. Om Nederland van het slot te houden dient iedereen zich verstandig te blijven gedragen en zich aan de gedragsregels te houden. Nog lang niet alle maatregelen hebben een einddatum. Zo blijft thuiswerken en anderhalve meter samenleving waarschijnlijk het hele jaar nog de norm. Dit biedt perspectief en mogelijkheden voor een ieder!

Desondanks blijven er wereldwijd mensen fysiek ziek worden door Corona en zijn er nog meer mensen die mentale klachten ontwikkelen vanwege de gehele crisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Eenzaamheid, disbalans tussen werk en privé en angst- en depressieve klachten zijn veelgehoorde klachten in de mentale gezondheid.

Er zijn tips om meer gevoelens van geluk te ervaren, waaronder:

  • Probeer optimistisch te blijven en de dingen te doen waar je energie van krijgt.
  • Aan negatieve situaties zitten vaak ook positieve kanten, probeer deze ook te benoemen.
  • Spreek je waardering of dankbaarheid ook uit richting familie, vrienden, collega’s en anderen in jouw omgeving.
  • Biedt steun of doe dingen voor een ander zonder daar zelf profijt van te hebben.


Download de gratis MHFA-app, beschikbaar voor Apple en Android.
In de app staan zowel de richtlijnen in relatie tot de crisis ten gevolge van COVID-19, waaronder “Hoe kan je meer gevoelens van geluk ervaren?” als richtlijnen hoe te handelen bij diverse psychische problemen. Daarnaast kan je in de app ook een zelfscan doen: wat weet ik al over eerste hulp bij psychische problemen, vind je in de app telefoonnummers die je kunt bellen in crisissituaties en staan tips om het gesprek aan te gaan over mentale problemen.

Doe mee aan de MHFA cursus Kennis. Inschatten. Handelen.

Vind je cursus