Hoe werk je aan veilige en leefbare woonbuurten?

5 december 2019

In opdracht van gemeente Eindhoven, GGzE en MHFA Nederland heeft Kenniscentrum Phrenos een handig stappenplan gemaakt voor organisaties om in de wijk het stigma over mensen met psychische problemen te verminderen. Doel hiervan is woonwijken te creëren waar iedereen zich thuis voelt. Dit stappenplan bestaat uit een Routekaart Destigmatisering in de wijk Gestel en de Keuzehulp die een overzicht geeft van ruim 55 interventies voor een inclusieve wijk. Deze publicaties zijn nu beschikbaar.

MHFA in de wijk Gestel

De Routekaart en Keuzehulp Destigmatisering in de wijk Gestel zijn onderdeel van het project dat de gemeente Eindhoven, GGzE en MHFA Nederland, met behulp van een subsidie van ZonMw, in Eindhoven uitvoeren. In dit project ontvangen bewoners van de wijk Gestel, en inmiddels ook uit andere wijken van Eindhoven, de cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ (Mental Health First Aid). In eerste instantie is gekozen voor de wijk Gestel. Niet alleen komen in deze wijk relatief veel mentale gezondheidsproblemen voor, ook zijn er veel zorginstellingen gevestigd. Uit een inventarisatie in de wijk bleek dat veel bewoners gevoelens van onveiligheid en overlast ervaren, maar ook dat er vrij veel onwetendheid over psychische problemen bestaat. Doelstelling van het aanbieden van de cursus is dat er zo er meer begrip gecreëerd wordt voor mensen met psychische problemen. Ook bestaat de verwachting dat gevoelens van onveiligheid op deze wijze verminderd kunnen worden.

Positieve context in de wijk

Parallel aan de inzet van de cursus MHFA heeft Kenniscentrum Phrenos het stappenplan ontwikkeld. Voor de ontwikkeling van dit stappenplan is nadrukkelijk de samenwerking gezocht met bewoners van de wijk Gestel. Gedachte hierachter is  dat een goede en positieve context kan bijdragen aan een inclusieve woonomgeving, waarin de opgedane kennis en vaardigheden vanuit MHFA kunnen floreren.

Routekaart en Keuzehulp

In de Routekaart wordt beschreven wie je benadert als je het stigma over mensen met psychische problemen in de wijk wilt verminderen en hoe je zoiets aanpakt. Ook gaat de Routekaart in op hoe je een inventarisatie maakt van de problemen op het gebied van inclusie in de wijk. Dat is relevant, want niet iedere interventie blijkt effectief te zijn bij elk probleem of elke doelgroep. Om een goede interventie te kunnen kiezen is het van belang te weten wat de wijkbewoners denken over mensen met psychische problemen en waar die ideeën mee te maken hebben. Pas als de wijk goed in kaart gebracht is, wordt een plan van aanpak gemaakt, een doelgroep bepaald en een passende interventie gekozen. Voor dit laatste biedt de Keuzehulp een overzicht van interventies voor wijkbewoners, scholieren, mensen met psychische problemen en ggz-professionals. Bij elke doelgroep worden de mogelijkheden geschetst, die kunnen variëren van een wijkfestival en ambassadeurs, tot gesprekstafels voor professionals of een lespakket voor scholen.

Informatie

Wil je ook je stad of buurt aan de slag met destigmatisering en inclusie en heb je interesse in de Routekaart en Keuzehulp Destigmatisering in de wijk Gestel? Bekijk hier de Routekaart en de Keuzehulp Destigmatisering.

Voor meer informatie kun je ook mailen naar Dorothé van Slooten (dslooten@kcphrenos.nl) of Evelien Wagemakers (evelien.wagemakers@ggze.nl).

                   

 

Doe mee aan de MHFA cursus Kennis. Inschatten. Handelen.

Vind je cursus