Landelijk onderzoek naar MHFA gestart

26 augustus 2019

Beïnvloedt de cursus MHFA de handelingsverlegenheid en vooroordelen ten opzichte van mensen met psychische aandoeningen? Brengen de cursisten de handvatten die ze in de cursus hebben opgedaan ook daadwerkelijk in de praktijk en zo ja, hoe dan? En wat vinden de hulpontvangers eigenlijk van deze hulp?

Dit zijn enkele vragen waarop het landelijke evaluatie- en actieonderzoek naar MHFA antwoord op moet geven. MHFA is een cursus die in Australië is ontwikkeld om burgers beter in staat te stellen om psychisch leed bij anderen te herkennen, hen te benaderen, te ondersteunen en te verwijzen naar passende hulp (zie MHFA Nederland).

Interviews

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij vijf MHFA praktijkprojecten, te weten GGZ InGeest, GGzE, Impluz/Wijz, GGD HN/GGZ NHN, en Twomorrow. Bij deze organisaties worden interviews afgenomen met de trainers, cursisten en hulpontvangers. Onderzoek bij hulpontvangers is relevant omdat over de geboden hulp door de MHFA-cursist nog weinig bekend is en meer inzicht hierin nodig is.

Ontwikkelwerkplaats

Daarnaast wordt een ontwikkelwerkplaats samengesteld met vertegenwoordigers van de praktijkorganisaties en experts op het terrein van destigmatisering, herstel en ervaringsdeskundigheid en de aanpak rond verward gedrag. Doelen van de werkplaats zijn om de trainersinstructie waar nodig te verbeteren, kwaliteitscriteria voor monitoring en borging te ontwikkelen en aandachtspunten voor de Nederlandse context te formuleren.

Resultaten

Het onderzoek wordt in opdracht van ZonMw uitgevoerd door het Trimbos-instituut in samenwerking met GGzE. De resultaten van het onderzoek komen in augustus 2020 beschikbaar en worden op een landelijk congres gepresenteerd.

Meer over dit thema

Meer informatie

Stuur een bericht aan contactpersoon Nicole van Erp nerp@trimbos.nl of bel 030-29 59 238

Doe mee aan de MHFA cursus Kennis. Inschatten. Handelen.

Vind je cursus