Meer kennis: minder stigma

21 februari 2019

Naar aanleiding van de oprichting van het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie liet Phrenos vorig jaar een onderzoek uitvoeren naar de stand van zaken rond stigmatisering van mensen met psychische problemen in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd door Mark Bench.

Een representatieve steekproef van Nederlandse burgers, kende een hoge respons waardoor betrouwbare uitspraken gedaan kunnen worden. Een van de conclusies uit het onderzoek is dat mensen met een psychische kwetsbaarheid minder worden gestigmatiseerd als ze werk hebben. Ook interessant is dat de mate waarin mensen stigmatiseren wordt beïnvloed door de hoeveelheid kennis die ze over psychische problemen hebben; meer kennis leidt tot minder stigma. In het rapport wordt gemeld dat interventies en campagnes gericht op meer kennis positieve resultaten kunnen boeken en kunnen leiden tot meer inclusie van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

In de cursus Mental Health First Aid krijgen cursisten niet alleen kennis aangereikt; ook leren zij hoe zij het gesprek met mensen met psychische problemen moeten aangaan en hoe zij kunnen handelen in een crisissituatie. Voor werkgevers kan Mental Health First Aid ervoor zorgen dat op de werkvloer meer aandacht is voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ook daar kan meer kennis tot minder stigma leiden en minder uitval door psychische problemen.

Lees hier het rapport.

 

Doe mee aan de MHFA cursus Kennis. Inschatten. Handelen.

Vind je cursus