MHFA in Caribisch deel Nederland

1 mei 2019

Onlangs zijn drie trainers opgeleid om in het Caribisch deel van Nederland de cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ te gaan verzorgen. Drie enthousiaste dames namen het gedachtegoed van MHFA mee om dit op alle eilanden binnen Caribisch Nederland te verspreiden.

Ze gaan eerst aan de slag om zich de stof beter eigen te maken en zullen waarschijnlijk in juni de eerste cursus verzorgen. In september staat een symposium over MHFA op de planning.

In Caribisch Nederland staat het onderwerp ‘mensen met verward gedrag’ ook op de agenda. MHFA is een mooie tool als onderdeel van een regionale aanpak.

Zaira Barriento, een van de trainers, ziet de meeste winst van MHFA in het doorbreken van stigma’s en het accepteren van de ander. “Mensen praten hier niet zo graag over psychische problemen. Dit moet echt anders gaan worden”, aldus Zaira.

 Zaida Ellis en Zaira Barriento

  Roxanne Larmonie

Doe mee aan de MHFA cursus Kennis. Inschatten. Handelen.

Vind je cursus