Privacyverklaring MHFA Nederland

MHFA Nederland hecht groot belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Bezoekers van onze website MHFA kunnen erop vertrouwen dat we persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant verwerken. We vragen alleen om persoonsgegevens waar dat nodig is om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van statistieken van het gebruik van de website en om te kunnen voldoen aan wettelijke voorschriften.

Op deze pagina lees je precies hoe we dat doen, wat we van je willen weten en waarvoor we die gegevens gebruiken.

Contact
https://www.mhfa.nl
MHFA Nederland
Postbus 909
5600 AX Eindhoven

GGzE is eigenaar van MHFA Nederland en in die hoedanigheid pakt zij taken rondom privacy op. De Functionaris Gegevensbescherming van GGzE kun je bereiken via fg@ggze.nl.

Persoonsgegevens die we verwerken
Als je je voor een cursus bij MHFA aanmeld vragen we je de volgende gegevens:

Voor‑ en achternaam
We willen je graag netjes aan kunnen spreken in bijvoorbeeld e-mails en als je bij ons een cursus volgt. Daarom vragen we je om je naam.

E‑mailadres
We sturen je e-mails over je aanmelding, cursus, e-learning of certificaat. En als jij ons een e-mail stuurt antwoorden we daar natuurlijk op.

Telefoonnummer
We willen je kunnen bellen als er bijvoorbeeld iets is met je cursus.

Adres
Je adresgegevens hebben we nodig om te kunnen factureren.

Geboortedatum/geboorteplaats
We hebben je geboortedatum en geboorteplaats nodig voor het opmaken van het certificaat dat je ontvangt als je de cursus hebt doorlopen en de toets met goed gevolg hebt gemaakt. Als een certificaat wordt uitgegeven is het raadzaam daar een geboortedatum en -plaats in vast te leggen.

Gegevens over activiteiten op onze website
We houden bij welke pagina’s bezocht worden en, in sommige gevallen, op welke links geklikt wordt. We doen dat zo dat deze gegevens niet te herleiden zijn tot individuele bezoekers. We slaan geen IP-nummers op.

Internetbrowser en apparaat-type
We houden bij welke internetbrowser en welk apparaat bezoekers van onze website gebruiken. Ook hier zorgen we ervoor dat deze gegevens niet te herleiden zijn tot individuele bezoekers.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

We gebruiken de door jou ingevulde gegevens om:
• een cursusplaats voor je te reserveren
• je de juiste gegevens over locatie, tijd etc. van de cursus te kunnen sturen
• om je een factuur te kunnen sturen
• om de e-learning module voor je beschikbaar te maken
• om het certificaat te kunnen opmaken
• om je na 3 jaar een herinnering voor een update van je registratie te kunnen sturen

Kwaliteit

We willen het gebruik van de website en het aanmelden voor een cursus zo makkelijk mogelijk maken. Daarom verzamelen we statistieken over het gebruik van de website. Die leren ons welke informatie interessant gevonden wordt en welke juist niet. En we kunnen zien of bezoekers makkelijk hun weg kunnen vinden in de website. Hiervoor gebruiken we alleen ‘geaggregeerde’ gegevens, dus geen individuele gegevens die direct naar jou te herleiden zijn.

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar
MHFA Nederland heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden je als ouder dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van je kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Op de website Veilig internetten.nl vind je nuttige informatie over omgaan met kinderen online.

Geen geautomatiseerde besluitvorming
MHFA Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor jou of andere personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MHFA Nederland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
MHFA Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daarnaast zijn we wettelijk verplicht sommige gegevens een bepaalde tijd te bewaren. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

• Met uitzondering van facturen van bestellingen bewaren we alle door jou ingevulde gegevens zo lang als noodzakelijk.
• Facturen bewaren we 7 jaar. Dit is de wettelijke bewaartermijn die door de Belastingdienst is vastgesteld.
• De gegevens over je activiteiten op de website, internetbrowser en apparaat-type bewaren we 14 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden
MHFA Nederland verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Licentienemers kunnen ook inzage krijgen in de gegevens, mits deze noodzakelijk zijn voor het succesvol geven van een cursus of opleiding MHFA. MHFA Nederland deelt deze gegevens verder niet met derden. MHFA Nederland draagt zorg voor een degelijk beveiligd platform en blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
MHFA Nederland gebruikt op deze website alleen zogenaamde technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MHFA Nederland en heb je het recht op ‘gegevensoverdraagbaarheid’. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben opgeslagen in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens bij ons indienen. Stuur een mail met je verzoek naar info@mhfa.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (‘machine readable zone’, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens heel serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

MHFA Nederland heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

• Wij gebruiken beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall, op alle servers die we gebruiken en op alle computers waarmee we gegevens op de servers opvragen en aanpassen.
• TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt van misbruik, vul dan het klachtenformulier in.

Veranderingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties in deze privacyverklaring aan te brengen op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.