Studio 040 op bezoek bij cursus in Eindhoven

6 november 2018

Studio 040, de lokale omroep in Eindhoven, was te gast bij de cursus MHFA die in de wijk Gestel wordt gegeven. De cursus is onderdeel van een project dat de Gemeente Eindhoven, in samenwerking met licentienemer GGzE, vormgeeft. Kijk hier naar de uitzending.

 

Vergroten leefbaarheid

De cursus maakt deel uit van een project van de gemeente om in de buurt de leefbaarheid en veiligheid te vergroten. Samen met bewoners en ondernemers is besloten om extra aandacht te besteden aan: woonoverlast, jeugd, personen met verward gedrag en communicatie. De cursus past in de aanpak personen met verward gedrag, allereerst in de buurten Oude Spoorbaan en Schrijversbuurt.

 

Cursus MHFA

In de cursus krijgen de deelnemers praktische handvatten. Hoe maak je bijvoorbeeld contact met iemand die steeds somberder wordt of zelfmoordgedachten heeft? En wat doe als iemand op straat verward gedrag laat zien? Door in een vroeg stadium de signalen te herkennen kan iemand met de juiste steun uit zijn eigen netwerk weer uit de problemen komen. Is er professionele hulpverlening nodig, dan kan degene met problemen worden aangemoedigd de juiste hulp te zoeken. Daarnaast leren cursisten wat je kunt doen als iemand in een crisis verkeert.

 

Onderzoek

Aan dit twee jaar durende project is een regionaal evaluatieonderzoek gekoppeld. Wat zijn de effecten als burgers en medewerkers van middenstand, bedrijven, sportverenigingen, scholen en maatschappelijke organisaties gezamenlijk een cursus MHFA volgen? Leidt dat tot meer begrip voor en ondersteuning van mensen met psychische problemen? En leidt het tot een afname van klachten en gevoelens van onveiligheid? Dat zijn de vragen die in dit evaluatieonderzoek centraal staan. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Trimbos Instituut.

Doe mee aan de MHFA cursus Kennis. Inschatten. Handelen.

Vind je cursus