Welkome wijk: rol voor MHFA?

22 augustus 2019

Begin juli werd in stadsdeel Gestel van Eindhoven een bijeenkomst gehouden waarin bewoners, ondernemers, ervaringsdeskundigen, professionals en oud-cursisten MHFA samen nadachten over hoe een welkome wijk eruit zou kunnen zien en hoe je hieraan zou kunnen bouwen.

Naast vele andere ideeën was MHFA een van de belangrijke instrumenten om tot een welkome wijk te komen. Binnen MHFA staat tenslotte het contact maken met elkaar en het bespreekbaar maken van mogelijke problemen centraal. De deelnemers waren van mening dat het belangrijk was om aandacht te besteden aan werving voor de cursus en er zijn veel suggesties gedaan om de boodschap over te brengen.

Niet alleen is er aandacht besteed aan MHFA. Ook zijn er veel voorstellen gedaan voor een welkom klimaat in de wijk. Mooi was dat de deelnemers zich hierbij niet specifiek richtten op mensen met psychische aandoeningen; alle bewoners en ondernemers in Gestel zouden zich welkom moeten voelen.

Een aantal van de ideeën uit deze bijeenkomst zijn verwerkt in het Werkboek Destigmatisering in de wijk Gestel. De overige suggesties zouden in de toekomst in samenwerking met buurtverenigingen en gemeente opgepakt kunnen worden.

 

Doe mee aan de MHFA cursus Kennis. Inschatten. Handelen.

Vind je cursus